Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1022887681087101915431034441306581068418513748422000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9072696848984978147988008869728145580880784389384582071114095
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86422715117801382929836877662593075813658503711451293827104646
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
434634231137074372784246641602445274702348612877368891284522
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322503090226381257283271729937262242459023722325062938242953
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184052146022766290062314426780249622043425237325093231325982
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000187811347610242167261499615409
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 104082
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 93111
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 73943
 4. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 69074
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 66956
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 28734
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 27299
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 24927
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 22113
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 21415
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 19542
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 18845
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18258
 14. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18116
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 18097
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 17944
 17. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 16975
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16906
 19. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 16657
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16599
 21. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16485
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 16268
 23. Archiwum
  Wyświetleń: 15476
 24. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 14845
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 14598
 26. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14300
 27. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 13867
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13805
 29. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 13591
 30. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13437
 31. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13045
 32. Budżet
  Wyświetleń: 12907
 33. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 12901
 34. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 12856
 35. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 12809
 36. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 12655
 37. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 12625
 38. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12602
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12063
 40. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 11948
 41. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 11900
 42. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11875
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11857
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11673
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11621
 46. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 11616
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 11521
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 11278
 49. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 10858
 50. Rolnictwo
  Wyświetleń: 10725
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10722
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10666
 53. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10620
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10519
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10437
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10322
 57. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10321
 58. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10307
 59. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10305
 60. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10301
 61. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 10220
 62. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10191
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10182
 64. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 10013
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9979
 66. Drogi
  Wyświetleń: 9820
 67. Wybory
  Wyświetleń: 9810
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9757
 69. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 9669
 70. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9491
 71. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9464
 72. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9284
 73. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9215
 74. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9108
 75. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9060
 76. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8904
 77. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8895
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 8880
 79. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8682
 80. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8615
 81. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8429
 82. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8388
 83. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8316
 84. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8299
 85. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 8296
 86. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8229
 87. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 8203
 88. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8179
 89. Sesje
  Wyświetleń: 8037
 90. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 7983
 91. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 7963
 92. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7923
 93. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 7743
 94. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 7736
 95. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7732
 96. zadania
  Wyświetleń: 7718
 97. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7709
 98. strona główna
  Wyświetleń: 7694
 99. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7687
 100. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7496
 101. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7460
 102. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7413
 103. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7395
 104. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7321
 105. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7294
 106. Dotacje
  Wyświetleń: 7272
 107. Ważne informacje
  Wyświetleń: 7200
 108. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7182
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7158
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7110
 111. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7035
 112. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7014
 113. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 6996
 114. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 6965
 115. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 6952
 116. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 6947
 117. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6943
 118. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6926
 119. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6870
 120. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6862
 121. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6772
 122. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6732
 123. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6670
 124. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6669
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6639
 126. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6605
 127. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6600
 128. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6579
 129. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6506
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6440
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6418
 132. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6384
 133. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6322
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6268
 135. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6068
 136. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5980
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 5950
 138. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5810
 139. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 5809
 140. Programy
  Wyświetleń: 5800
 141. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 5796
 142. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 5791
 143. 2007
  Wyświetleń: 5744
 144. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5727
 145. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5723
 146. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5689
 147. Przemoc
  Wyświetleń: 5689
 148. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5678
 149. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5662
 150. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5655
 151. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5639
 152. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5628
 153. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5625
 154. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5618
 155. Referendum
  Wyświetleń: 5614
 156. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5612
 157. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5570
 158. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5569
 159. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5499
 160. 2012
  Wyświetleń: 5470
 161. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5463
 162. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5432
 163. 2006
  Wyświetleń: 5412
 164. Podatki
  Wyświetleń: 5376
 165. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5362
 166. 2013
  Wyświetleń: 5358
 167. za rok 2012
  Wyświetleń: 5335
 168. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5312
 169. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5298
 170. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5294
 171. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5291
 172. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 5281
 173. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5237
 174. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 5227
 175. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5213
 176. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5210
 177. za rok 2009
  Wyświetleń: 5202
 178. 2011
  Wyświetleń: 5196
 179. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5192
 180. za rok 2011
  Wyświetleń: 5158
 181. 2008
  Wyświetleń: 5155
 182. za rok 2010
  Wyświetleń: 5133
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5129
 184. 2005
  Wyświetleń: 5108
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5107
 186. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5055
 187. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4998
 188. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4982
 189. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 4976
 190. za rok 2013
  Wyświetleń: 4974
 191. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4948
 192. za 2013 r.
  Wyświetleń: 4947
 193. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 4945
 194. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 4940
 195. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 4940
 196. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4921
 197. za 2014 r.
  Wyświetleń: 4904
 198. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 4898
 199. Stypendia
  Wyświetleń: 4897
 200. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 4884
 201. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4857
 202. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4841
 203. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 4802
 204. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4776
 205. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4773
 206. 2010
  Wyświetleń: 4765
 207. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4717
 208. 2004
  Wyświetleń: 4701
 209. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4658
 210. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4656
 211. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4656
 212. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4655
 213. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4623
 214. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4603
 215. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4591
 216. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4578
 217. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4575
 218. 2013
  Wyświetleń: 4572
 219. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4559
 220. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4533
 221. 2005
  Wyświetleń: 4523
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4522
 223. 2003
  Wyświetleń: 4516
 224. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4508
 225. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4507
 226. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4498
 227. 2007
  Wyświetleń: 4490
 228. 2010
  Wyświetleń: 4478
 229. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4477
 230. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4473
 231. 2009
  Wyświetleń: 4460
 232. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4454
 233. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4406
 234. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4406
 235. 2002
  Wyświetleń: 4403
 236. 2001
  Wyświetleń: 4397
 237. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4391
 238. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4388
 239. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4379
 240. 2006
  Wyświetleń: 4372
 241. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4368
 242. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4363
 243. Statut
  Wyświetleń: 4361
 244. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4357
 245. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4354
 246. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4354
 247. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4352
 248. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4352
 249. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4349
 250. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4336
 251. 2009
  Wyświetleń: 4333
 252. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4333
 253. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4308
 254. 2014
  Wyświetleń: 4295
 255. 2008
  Wyświetleń: 4294
 256. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4293
 257. 2012
  Wyświetleń: 4273
 258. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4272
 259. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4268
 260. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4259
 261. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4259
 262. 2011
  Wyświetleń: 4250
 263. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4242
 264. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4238
 265. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4218
 266. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4212
 267. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4208
 268. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4174
 269. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4171
 270. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4164
 271. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4137
 272. za rok 2016
  Wyświetleń: 4136
 273. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4133
 274. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4131
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4123
 276. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4119
 277. 2002
  Wyświetleń: 4115
 278. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4112
 279. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4089
 280. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4077
 281. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4061
 282. za 2010 r.
  Wyświetleń: 4055
 283. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4054
 284. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4046
 285. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4031
 286. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4026
 287. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4009
 288. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3998
 289. za 2011 r.
  Wyświetleń: 3998
 290. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 3997
 291. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3988
 292. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3982
 293. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3976
 294. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3976
 295. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3967
 296. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 3956
 297. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3955
 298. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 3950
 299. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3942
 300. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 3938
 301. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3937
 302. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 3935
 303. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 3933
 304. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 3932
 305. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 3930
 306. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 3914
 307. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3908
 308. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3902
 309. 2003
  Wyświetleń: 3900
 310. za 2011 rok
  Wyświetleń: 3899
 311. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 3884
 312. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3880
 313. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 3879
 314. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 3871
 315. za 2012 r.
  Wyświetleń: 3867
 316. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3864
 317. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3857
 318. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 3849
 319. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3849
 320. 2004
  Wyświetleń: 3845
 321. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3828
 322. za 2012 rok
  Wyświetleń: 3820
 323. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3817
 324. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3814
 325. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3798
 326. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 3796
 327. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3775
 328. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3744
 329. za 2009 rok
  Wyświetleń: 3739
 330. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3729
 331. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3723
 332. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3721
 333. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3709
 334. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3707
 335. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3697
 336. 2001
  Wyświetleń: 3675
 337. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3675
 338. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3670
 339. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3667
 340. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3666
 341. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3654
 342. za 2010 rok
  Wyświetleń: 3652
 343. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3651
 344. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3645
 345. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3624
 346. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3623
 347. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3614
 348. za rok 2014
  Wyświetleń: 3592
 349. 2014
  Wyświetleń: 3573
 350. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3562
 351. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3543
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3541
 353. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3540
 354. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3530
 355. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3525
 356. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3488
 357. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3477
 358. Przetarg
  Wyświetleń: 3474
 359. 2017
  Wyświetleń: 3429
 360. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3428
 361. 2016
  Wyświetleń: 3417
 362. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3396
 363. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3387
 364. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3385
 365. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3385
 366. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3376
 367. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3375
 368. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3347
 369. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3346
 370. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3328
 371. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3324
 372. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3319
 373. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3314
 374. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3307
 375. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3303
 376. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3288
 377. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3275
 378. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3270
 379. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3270
 380. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3256
 381. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3252
 382. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3246
 383. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3219
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3217
 385. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3208
 386. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3193
 387. za rok 2015
  Wyświetleń: 3190
 388. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3162
 389. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3156
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3136
 391. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3131
 392. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3125
 393. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3103
 394. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3101
 395. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3090
 396. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3089
 397. 2015
  Wyświetleń: 3079
 398. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3078
 399. 2015
  Wyświetleń: 3077
 400. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3062
 401. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3059
 402. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3055
 403. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3047
 404. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3044
 405. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3032
 406. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3023
 407. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3012
 408. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3004
 409. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3000
 410. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 2995
 411. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 2979
 412. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2979
 413. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2957
 414. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2951
 415. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2950
 416. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2922
 417. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 2920
 418. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2901
 419. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2891
 420. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2881
 421. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2858
 422. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2857
 423. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2797
 424. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 2787
 425. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2785
 426. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2785
 427. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 2767
 428. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2726
 429. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2703
 430. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2677
 431. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2675
 432. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2658
 433. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2623
 434. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2622
 435. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2592
 436. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2590
 437. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2567
 438. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2541
 439. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2537
 440. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2528
 441. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2495
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2493
 443. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2483
 444. Rejestry
  Wyświetleń: 2477
 445. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2467
 446. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2433
 447. 2016
  Wyświetleń: 2423
 448. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2414
 449. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2397
 450. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2377
 451. Rok 2016
  Wyświetleń: 2363
 452. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2351
 453. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2341
 454. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2333
 455. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2323
 456. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2295
 457. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2221
 458. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2221
 459. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2212
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2207
 461. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2206
 462. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2194
 463. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2188
 464. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2179
 465. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2174
 466. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2173
 467. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2170
 468. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2154
 469. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2151
 470. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2151
 471. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2129
 472. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2104
 473. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2102
 474. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2092
 475. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2082
 476. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2073
 477. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2068
 478. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2064
 479. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2062
 480. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2054
 481. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2053
 482. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2044
 483. 2017
  Wyświetleń: 2041
 484. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2032
 485. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2022
 486. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2022
 487. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2016
 488. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2009
 489. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 1997
 490. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 1994
 491. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1986
 492. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1983
 493. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1972
 494. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 1969
 495. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1961
 496. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 1958
 497. Projekty
  Wyświetleń: 1955
 498. Rok 2015
  Wyświetleń: 1955
 499. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1952
 500. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1949
 501. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1940
 502. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1937
 503. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1933
 504. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 1932
 505. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1926
 506. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1923
 507. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1923
 508. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1920
 509. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1916
 510. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1916
 511. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 1916
 512. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1912
 513. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1900
 514. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1899
 515. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1897
 516. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1894
 517. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1887
 518. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1886
 519. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1877
 520. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1871
 521. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1870
 522. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1867
 523. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 1861
 524. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1844
 525. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1836
 526. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1817
 527. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1813
 528. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1813
 529. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1809
 530. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1806
 531. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1799
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1798
 533. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 1797
 534. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1792
 535. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1790
 536. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1790
 537. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1788
 538. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1780
 539. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1780
 540. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1780
 541. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1777
 542. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1758
 543. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1756
 544. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1753
 545. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1747
 546. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1741
 547. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1739
 548. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1739
 549. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1736
 550. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1726
 551. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1725
 552. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1724
 553. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1721
 554. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1720
 555. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1710
 556. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1709
 557. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1708
 558. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1707
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1700
 560. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1698
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1693
 562. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1688
 563. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1678
 564. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1677
 565. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1670
 566. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1666
 567. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1659
 568. rok 2017
  Wyświetleń: 1656
 569. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1644
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1632
 571. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1612
 572. rok 2016
  Wyświetleń: 1612
 573. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1588
 574. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1565
 575. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1559
 576. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1547
 577. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1529
 578. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1527
 579. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1526
 580. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 581. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1521
 582. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1518
 583. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1514
 584. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1513
 585. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1509
 586. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1503
 587. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1502
 588. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1499
 589. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1494
 590. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1494
 591. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1490
 592. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1484
 593. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1481
 594. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1476
 595. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1476
 596. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1475
 597. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1471
 598. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1470
 599. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1469
 600. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1469
 601. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1469
 602. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1469
 603. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1468
 604. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1467
 605. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1466
 606. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1457
 607. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1457
 608. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1457
 609. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1456
 610. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1454
 611. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1454
 612. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1452
 613. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1451
 614. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1451
 615. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1450
 616. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1447
 617. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1442
 618. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1442
 619. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1440
 620. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1439
 621. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1439
 622. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1436
 623. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1436
 624. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1432
 625. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1431
 626. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1430
 627. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1429
 628. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1428
 629. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1424
 630. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1424
 631. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1423
 632. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1422
 633. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1421
 634. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1419
 635. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1418
 636. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1418
 637. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1416
 638. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1416
 639. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1412
 640. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1412
 641. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1411
 642. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1407
 643. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1407
 644. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1406
 645. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1404
 646. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1404
 647. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1404
 648. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1403
 649. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1400
 650. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1399
 651. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1399
 652. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1398
 653. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1396
 654. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1394
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1394
 656. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1393
 657. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1393
 658. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1392
 659. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1391
 660. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1390
 661. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1389
 662. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1386
 663. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1383
 664. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1383
 665. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1378
 666. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1373
 667. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1372
 668. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1369
 669. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1369
 670. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1364
 671. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1363
 672. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1359
 673. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1358
 674. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1358
 675. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1357
 676. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1354
 677. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1354
 678. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1354
 679. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1353
 680. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1352
 681. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1351
 682. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1351
 683. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1350
 684. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1350
 685. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1350
 686. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1350
 687. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1349
 688. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1347
 689. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1347
 690. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1346
 691. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1345
 692. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1344
 693. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1344
 694. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1343
 695. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1343
 696. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1343
 697. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1342
 698. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1342
 699. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1341
 700. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1341
 701. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1341
 702. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1341
 703. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1339
 704. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1338
 705. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1337
 706. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1337
 707. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1337
 708. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1336
 709. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1333
 710. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1331
 711. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1331
 712. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1329
 713. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1329
 714. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1328
 715. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1327
 716. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1326
 717. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1326
 718. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1326
 719. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1323
 720. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1323
 721. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1322
 722. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1322
 723. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1320
 724. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1319
 725. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1318
 726. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1317
 727. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1317
 728. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1317
 729. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1317
 730. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1316
 731. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1316
 732. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1316
 733. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1316
 734. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1315
 735. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1314
 736. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1314
 737. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1313
 738. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1313
 739. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1312
 740. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1312
 741. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1312
 742. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1312
 743. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1311
 744. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1311
 745. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1311
 746. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1311
 747. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1310
 748. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1310
 749. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1310
 750. 2017
  Wyświetleń: 1308
 751. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 752. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1308
 753. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 754. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 755. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1307
 756. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1306
 757. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1306
 758. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1303
 759. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1302
 760. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1302
 761. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1302
 762. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1301
 763. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1300
 764. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1299
 765. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1299
 766. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1298
 767. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1298
 768. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1297
 769. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1296
 770. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1296
 771. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1296
 772. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1296
 773. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1295
 774. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1295
 775. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1294
 776. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1293
 777. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1293
 778. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1293
 779. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1293
 780. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1293
 781. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1292
 782. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1292
 783. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1291
 784. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1291
 785. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 786. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 787. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 788. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1289
 789. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1289
 790. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1289
 791. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1288
 792. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1287
 793. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1287
 794. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1287
 795. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1287
 796. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1287
 797. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1286
 798. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1286
 799. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1286
 800. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1286
 801. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1286
 802. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 803. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 804. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1285
 805. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1284
 806. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1283
 807. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1283
 808. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 809. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 810. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1281
 811. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 812. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1278
 813. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1278
 814. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1278
 815. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1277
 816. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1277
 817. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1277
 818. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1276
 819. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1276
 820. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1276
 821. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1275
 822. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 823. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1274
 824. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 825. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1272
 826. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1271
 827. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1270
 828. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1270
 829. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1270
 830. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1269
 831. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1269
 832. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1269
 833. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1269
 834. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1268
 835. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1268
 836. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1268
 837. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1268
 838. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1268
 839. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1268
 840. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1267
 841. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1267
 842. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1266
 843. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1266
 844. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1265
 845. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1263
 846. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1263
 847. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1262
 848. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1262
 849. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1261
 850. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1261
 851. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1260
 852. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1260
 853. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1260
 854. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1259
 855. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1259
 856. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1259
 857. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1259
 858. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1259
 859. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1259
 860. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1258
 861. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 862. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1258
 863. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1258
 864. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1258
 865. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1256
 866. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1256
 867. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1256
 868. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 869. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1255
 870. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1255
 871. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1255
 872. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1255
 873. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 874. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1253
 875. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1253
 876. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1253
 877. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1252
 878. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1252
 879. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1251
 880. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1251
 881. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1251
 882. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1250
 883. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 884. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1249
 885. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1248
 886. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1248
 887. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1248
 888. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1247
 889. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1247
 890. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 891. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1247
 892. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1247
 893. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1247
 894. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1246
 895. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1246
 896. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1246
 897. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1246
 898. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1246
 899. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1246
 900. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1245
 901. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1245
 902. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1245
 903. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1245
 904. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1245
 905. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1245
 906. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1245
 907. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1244
 908. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1244
 909. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1244
 910. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1244
 911. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1243
 912. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1243
 913. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1242
 914. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1242
 915. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1242
 916. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 917. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1241
 918. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 919. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 920. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1241
 921. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1240
 922. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1240
 923. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 924. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1240
 925. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1240
 926. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1239
 927. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1239
 928. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1239
 929. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1238
 930. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1238
 931. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1238
 932. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1238
 933. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1237
 934. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1237
 935. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1237
 936. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 937. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1237
 938. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1237
 939. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1237
 940. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1237
 941. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1237
 942. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1237
 943. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1236
 944. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1236
 945. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1236
 946. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1235
 947. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1235
 948. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1235
 949. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1234
 950. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1234
 951. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1233
 952. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 953. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1233
 954. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 955. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 956. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1232
 957. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 958. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1232
 959. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1232
 960. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1232
 961. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1231
 962. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1231
 963. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1231
 964. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1231
 965. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1231
 966. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1231
 967. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1230
 968. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1230
 969. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1230
 970. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1230
 971. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1230
 972. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1229
 973. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1229
 974. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 975. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1228
 976. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 977. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1228
 978. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 979. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1228
 980. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 981. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1227
 982. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1227
 983. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1227
 984. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1227
 985. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1227
 986. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1226
 987. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1226
 988. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1226
 989. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1225
 990. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1225
 991. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1225
 992. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1225
 993. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1224
 994. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1224
 995. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1224
 996. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1224
 997. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1224
 998. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1223
 999. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1223
 1000. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1223
 1001. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1223
 1002. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1222
 1003. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1222
 1004. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1222
 1005. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1222
 1006. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1222
 1007. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1222
 1008. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1221
 1009. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1221
 1010. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1221
 1011. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1221
 1012. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1221
 1013. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1221
 1014. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1221
 1015. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1220
 1016. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1220
 1017. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1220
 1018. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1220
 1019. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1220
 1020. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1219
 1021. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1219
 1022. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1218
 1023. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1218
 1024. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1218
 1025. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1218
 1026. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1218
 1027. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1218
 1028. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1218
 1029. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1218
 1030. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1217
 1031. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1217
 1032. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1217
 1033. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1217
 1034. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1217
 1035. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1217
 1036. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1216
 1037. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1216
 1038. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1216
 1039. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1216
 1040. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1216
 1041. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1216
 1042. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1215
 1043. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1215
 1044. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1215
 1045. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1215
 1046. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1047. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1214
 1048. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1214
 1049. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1050. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1213
 1051. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1213
 1052. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1213
 1053. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1212
 1054. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1212
 1055. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1212
 1056. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1212
 1057. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1212
 1058. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1212
 1059. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1212
 1060. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1211
 1061. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1211
 1062. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1211
 1063. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1211
 1064. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1211
 1065. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1210
 1066. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1210
 1067. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1210
 1068. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1210
 1069. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1209
 1070. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1209
 1071. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1209
 1072. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1209
 1073. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1209
 1074. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1208
 1075. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1208
 1076. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1208
 1077. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1208
 1078. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1207
 1079. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1207
 1080. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1207
 1081. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1206
 1082. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1206
 1083. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1206
 1084. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1206
 1085. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1206
 1086. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1206
 1087. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1205
 1088. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1205
 1089. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1205
 1090. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1205
 1091. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1205
 1092. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1204
 1093. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1204
 1094. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1204
 1095. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1204
 1096. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1204
 1097. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1098. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1099. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1100. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1203
 1101. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1202
 1102. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1202
 1103. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1202
 1104. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1202
 1105. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1202
 1106. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1202
 1107. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1202
 1108. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1201
 1109. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1201
 1110. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1111. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1112. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1113. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1114. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1115. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1201
 1116. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1201
 1117. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1118. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1200
 1119. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1200
 1120. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1200
 1121. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1200
 1122. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1200
 1123. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1200
 1124. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1200
 1125. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1200
 1126. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1200
 1127. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1199
 1128. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1199
 1129. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1198
 1130. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1198
 1131. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1198
 1132. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1198
 1133. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1198
 1134. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1197
 1135. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1197
 1136. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1197
 1137. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1197
 1138. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1197
 1139. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1196
 1140. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1196
 1141. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1196
 1142. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1196
 1143. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1195
 1144. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1195
 1145. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1195
 1146. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1194
 1147. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1194
 1148. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1194
 1149. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1193
 1150. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1193
 1151. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1193
 1152. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1193
 1153. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1193
 1154. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1192
 1155. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1192
 1156. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1191
 1157. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1191
 1158. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1191
 1159. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1191
 1160. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1190
 1161. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1190
 1162. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1190
 1163. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1190
 1164. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1189
 1165. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1189
 1166. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1189
 1167. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1189
 1168. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1189
 1169. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1189
 1170. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1189
 1171. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1188
 1172. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1188
 1173. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1187
 1174. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1187
 1175. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1187
 1176. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1187
 1177. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1187
 1178. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1187
 1179. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1187
 1180. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1187
 1181. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1187
 1182. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1186
 1183. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1186
 1184. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1185
 1185. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1185
 1186. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1185
 1187. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1185
 1188. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1185
 1189. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1184
 1190. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1184
 1191. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1184
 1192. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1184
 1193. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1184
 1194. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1183
 1195. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1183
 1196. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1183
 1197. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1183
 1198. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1182
 1199. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1182
 1200. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1182
 1201. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1182
 1202. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1182
 1203. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1181
 1204. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1181
 1205. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1180
 1206. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1180
 1207. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1180
 1208. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1180
 1209. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1180
 1210. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1180
 1211. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1180
 1212. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1179
 1213. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1179
 1214. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1179
 1215. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1179
 1216. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1179
 1217. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1179
 1218. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1178
 1219. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1177
 1220. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1177
 1221. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1176
 1222. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1176
 1223. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1176
 1224. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1176
 1225. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1176
 1226. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1175
 1227. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1174
 1228. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1174
 1229. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1173
 1230. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1173
 1231. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1173
 1232. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1173
 1233. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1173
 1234. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1173
 1235. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1172
 1236. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1172
 1237. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1172
 1238. za rok 2017
  Wyświetleń: 1172
 1239. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1171
 1240. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1171
 1241. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1171
 1242. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1170
 1243. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1170
 1244. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1170
 1245. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1170
 1246. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1170
 1247. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1170
 1248. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1169
 1249. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1169
 1250. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1168
 1251. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1168
 1252. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1167
 1253. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1166
 1254. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1166
 1255. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1166
 1256. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1164
 1257. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1164
 1258. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1164
 1259. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1164
 1260. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1164
 1261. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1163
 1262. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1163
 1263. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1163
 1264. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1163
 1265. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1162
 1266. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1162
 1267. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1162
 1268. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1161
 1269. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1160
 1270. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1160
 1271. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1160
 1272. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1159
 1273. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1159
 1274. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1159
 1275. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1159
 1276. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1158
 1277. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1158
 1278. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1158
 1279. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1158
 1280. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1158
 1281. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1157
 1282. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1157
 1283. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1156
 1284. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1156
 1285. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1155
 1286. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1154
 1287. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1152
 1288. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1152
 1289. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1151
 1290. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1151
 1291. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1150
 1292. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1149
 1293. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1149
 1294. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1148
 1295. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1148
 1296. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1147
 1297. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1147
 1298. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1145
 1299. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1145
 1300. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1143
 1301. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1143
 1302. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1142
 1303. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1140
 1304. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1139
 1305. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1138
 1306. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1138
 1307. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1138
 1308. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1137
 1309. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1135
 1310. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1134
 1311. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1133
 1312. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1132
 1313. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1132
 1314. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1132
 1315. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1131
 1316. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1131
 1317. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1129
 1318. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1128
 1319. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1127
 1320. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1127
 1321. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1125
 1322. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1118
 1323. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1117
 1324. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1116
 1325. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1115
 1326. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1114
 1327. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1112
 1328. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1110
 1329. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1110
 1330. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1106
 1331. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1106
 1332. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1105
 1333. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1103
 1334. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1096
 1335. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1095
 1336. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1091
 1337. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1090
 1338. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1089
 1339. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1084
 1340. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1083
 1341. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1082
 1342. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1081
 1343. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1075
 1344. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1073
 1345. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1072
 1346. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1071
 1347. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1069
 1348. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1067
 1349. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1067
 1350. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1063
 1351. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1062
 1352. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1049
 1353. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1047
 1354. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1046
 1355. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1044
 1356. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1042
 1357. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1039
 1358. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1038
 1359. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1035
 1360. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1028
 1361. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1026
 1362. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1025
 1363. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1022
 1364. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1022
 1365. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1020
 1366. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1019
 1367. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1019
 1368. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1014
 1369. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1014
 1370. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1011
 1371. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1009
 1372. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1004
 1373. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1002
 1374. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1001
 1375. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1001
 1376. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 997
 1377. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 995
 1378. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 987
 1379. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 972
 1380. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 967
 1381. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 963
 1382. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 962
 1383. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 954
 1384. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 952
 1385. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 936
 1386. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 930
 1387. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 923
 1388. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 912
 1389. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 907
 1390. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 904
 1391. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 890
 1392. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 854
 1393. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 835
 1394. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 818
 1395. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 803
 1396. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 799
 1397. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 797
 1398. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 766
 1399. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 745
 1400. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 730
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 696
 1402. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 690
 1403. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 685
 1404. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 678
 1405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 678
 1406. 2018
  Wyświetleń: 675
 1407. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 661
 1408. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 647
 1409. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 646
 1410. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 587
 1411. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 582
 1412. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 579
 1413. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 571
 1414. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 546
 1415. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 537
 1416. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 492
 1417. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 489
 1418. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 472
 1419. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 458
 1420. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 430
 1421. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 422
 1422. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 419
 1423. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 401
 1424. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 401
 1425. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 395
 1426. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 393
 1427. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 392
 1428. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 381
 1429. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 370
 1430. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 364
 1431. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 353
 1432. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 342
 1433. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 326
 1434. za rok 2018
  Wyświetleń: 324
 1435. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 323
 1436. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 322
 1437. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 315
 1438. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 295
 1439. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 294
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 268
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 267
 1442. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 264
 1443. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 261
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 258
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 253
 1446. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 252
 1447. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 250
 1448. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 250
 1449. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1450. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 239
 1451. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 228
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 228
 1453. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 215
 1454. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 189
 1455. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 174
 1456. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 164
 1457. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 160
 1458. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 147
 1459. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 135
 1460. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 120
 1461. za 2019 r.
  Wyświetleń: 90
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 11857
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×